info@testdepom.com

2020 Ekim Ayı Adana ÖDM Çalışma Fasikülü Test - 1 Soru Sayısı: 18

2020 Ekim Ayı Adana ÖDM Çalışma Fasikülü Test - 2 Soru Sayısı: 20

2020 Ekim Ayı Adana ÖDM Çalışma Fasikülü Test - 3 Soru Sayısı: 20

2020 Ekim Ayı Adana ÖDM Çalışma Fasikülü Test - 4 Soru Sayısı: 19

2020 Ekim Ayı Ankara ÖDM Çalışma Fasikülü Test - 1 Soru Sayısı: 19

2020 Ekim Ayı Ankara ÖDM Çalışma Fasikülü Test - 2 Soru Sayısı: 15

2020 Ekim Ayı Ankara ÖDM Çalışma Fasikülü Test - 3 Soru Sayısı: 8

2020 Ekim Ayı Ankara ÖDM Çalışma Fasikülü Test - 4 Soru Sayısı: 10

2020 Ekim Ayı Ankara ÖDM Çalışma Fasikülü Test - 5 Soru Sayısı: 12

2020 Ekim Ayı Ankara ÖDM Çalışma Fasikülü Test - 6 Soru Sayısı: 10

2020 Ekim Ayı Bursa ÖDM Çalışma Fasikülü Test - 1 Soru Sayısı: 16

2020 Ekim Ayı Bursa ÖDM Çalışma Fasikülü Test - 2 Soru Sayısı: 17

2020 Ekim Ayı Erzurum ÖDM Çalışma Fasikülü Test - 1 Soru Sayısı: 20

2020 Ekim Ayı Erzurum ÖDM Çalışma Fasikülü Test - 2 Soru Sayısı: 20

2020 Ekim Ayı Erzurum ÖDM Çalışma Fasikülü Test - 3 Soru Sayısı: 15

2020 Ekim Ayı Muğla ÖDM Çalışma Fasikülü Test - 1 Soru Sayısı: 20

2020 Ekim Ayı Trabzon ÖDM Çalışma Fasikülü Test - 1 Soru Sayısı: 10

2020 Ekim Ayı Trabzon ÖDM Çalışma Fasikülü Test - 2 Soru Sayısı: 10

2020 Ekim Ayı Trabzon ÖDM Çalışma Fasikülü Test - 3 Soru Sayısı: 10

2020 Ekim Ayı Trabzon ÖDM Çalışma Fasikülü Test - 4 Soru Sayısı: 10

2020 Ekim Ayı Trabzon ÖDM Çalışma Fasikülü Test - 5 Soru Sayısı: 11

2020 Ekim Ayı Trabzon ÖDM Çalışma Fasikülü Test - 6 Soru Sayısı: 10

Hayalimo Eylül Ayı Örnek Soruları Soru Sayısı: 10

MEVSİMLER VE İKLİM İ.ÜNAL Soru Sayısı: 6

Mevsimler ve İklim Merkezi Sınavlarda Çıkmış Sorular Soru Sayısı: 0

Mevsimlerin Oluşumu Konu Tarama Testi - 1 Soru Sayısı: 8

Mevsimlerin Oluşumu Ünite Sonu Genel Tekrar - Öncelik Yayınları Soru Sayısı: 20

Çıkmış Sorular - Mevsimlerin Oluşumu Soru Sayısı: 9

Çıkmış Sorular - İklim ve Hava Hareketleri Soru Sayısı: 6

Öncelik yayınları Mevsimlerin Oluşumu Test - 1 Soru Sayısı: 6

Öncelik yayınları Mevsimlerin Oluşumu Test - 2 Soru Sayısı: 6

Örnek Sorular - Mevsimlerin Oluşumu Soru Sayısı: 21

Ünite Sonu Sarmal Deneme - 1 Soru Sayısı: 20

İklim ve Hava Hareketleri - Test 1 - Öncelik Yayınları Soru Sayısı: 20

2020 Kasım Ayı Adana ÖDM Çalışma Fasikülü Test - 1 Soru Sayısı: 18

2020 Kasım Ayı Adana ÖDM Çalışma Fasikülü Test - 2 Soru Sayısı: 14

2020 Kasım Ayı Adana ÖDM Çalışma Fasikülü Test - 3 (Mutasyon, Modifikasyon, Adaptasyon) Soru Sayısı: 20

2020 Kasım Ayı Adana ÖDM Çalışma Fasikülü Test - 4 (biyoteknoloji) Soru Sayısı: 16

2020 Kasım Ayı Antalya ÖDM Çalışma Fasikülü Test - 1 Soru Sayısı: 20

2020 Kasım Ayı Antalya ÖDM Çalışma Fasikülü Test - 2 Soru Sayısı: 20

2020 Kasım Ayı Antalya ÖDM Çalışma Fasikülü Test - 3 Soru Sayısı: 20

2020 Kasım Ayı Kocaeli ÖDM Çalışma Fasikülü Test - 1 Soru Sayısı: 22

2020 Kasım Ayı Kocaeli ÖDM Çalışma Fasikülü Test - 2 Soru Sayısı: 23

2020 Kasım Ayı Kocaeli ÖDM Çalışma Fasikülü Test - 3 Soru Sayısı: 21

2020 Kasım Ayı Kocaeli ÖDM Çalışma Fasikülü Test - 4 Soru Sayısı: 19

2020 Kasım Ayı Ordu ÖDM Çalışma Fasikülü Test - 1 Soru Sayısı: 20

2020 Kasım Ayı Ordu ÖDM Çalışma Fasikülü Test - 2 Soru Sayısı: 16

Biyoteknoloji Test - 1 Soru Sayısı: 12

DNA ve Genetik Kod - 1 Soru Sayısı: 12

DNA ve Genetik Kod - 2 Soru Sayısı: 10

DNA ve Genetik Kod - 2 ( Öncelik Yayınları ) Soru Sayısı: 12

Kalıtım Test - 1 Soru Sayısı: 11

Kalıtım Test - 2 Soru Sayısı: 12

Kalıtım Test - 3 Soru Sayısı: 11

Kalıtım Test - 4 ( Öncelik Yayınları ) Soru Sayısı: 12

MUTASYON-MODIFIKASYON VE ADAPTASYON Test - 1 Soru Sayısı: 12

Mutasyon - Adaptasyon - Modifikasyon Test - 1 Soru Sayısı: 12

Mutasyon - Adaptasyon - Modifikasyon Test - 2 Soru Sayısı: 13

Çıkmış Sorular - Mutasyon, Modİfİkasyon, Adaptasyon Soru Sayısı: 30

Çıkmış Sorular - DNA ve Genetik Kod Soru Sayısı: 20

Çıkmış Sorular - Kalıtım Soru Sayısı: 38

Ünite Değerlendirme Test - 1 Soru Sayısı: 12

2021 Ocak Ayı Batman ÖDM Çalışma Fasikülü Test - 1 Soru Sayısı: 20

2021 Ocak Ayı Batman ÖDM Çalışma Fasikülü Test - 2 Soru Sayısı: 25

2021 Ocak Ayı Bolu ÖDM Çalışma Fasikülü Test - 1 Soru Sayısı: 9

2021 Ocak Ayı Bolu ÖDM Çalışma Fasikülü Test - 2 (Fiziksel-Kimyasal Değişim) Soru Sayısı: 5

2021 Ocak Ayı Bolu ÖDM Çalışma Fasikülü Test - 3 (Kimyasal Tepkimeler) Soru Sayısı: 8

2021 Ocak Ayı Bolu ÖDM Çalışma Fasikülü Test - 4 (Asit ve Bazlar) Soru Sayısı: 7

2021 Ocak Ayı Bolu ÖDM Çalışma Fasikülü Test - 5 (Maddenin ısı ile etkileşimi) Soru Sayısı: 6

2021 Ocak Ayı Bolu ÖDM Çalışma Fasikülü Test - 6 (Kimya Endüstrisi) Soru Sayısı: 8

2021 Ocak Ayı Eskişehir ÖDM Çalışma Fasikülü Test - 1 Soru Sayısı: 20

2021 Ocak Ayı Eskişehir ÖDM Çalışma Fasikülü Test - 2 Soru Sayısı: 20

2021 Ocak Ayı Kastamonu ÖDM Çalışma Fasikülü Test - 1 (Periyodik cetvel) Soru Sayısı: 10

2021 Ocak Ayı Kastamonu ÖDM Çalışma Fasikülü Test - 2 (Fiziksel-Kimyasal Değişim) Soru Sayısı: 6

2021 Ocak Ayı Kastamonu ÖDM Çalışma Fasikülü Test - 3 (Kimyasal Tepkimeler) Soru Sayısı: 11

2021 Ocak Ayı Kastamonu ÖDM Çalışma Fasikülü Test - 4 (Asit-Baz) Soru Sayısı: 23

2021 Ocak Ayı Kastamonu ÖDM Çalışma Fasikülü Test - 5 (Maddenin ısı ile etkileşimi) Soru Sayısı: 20

2021 Ocak Ayı Kastamonu ÖDM Çalışma Fasikülü Test - 6 (Türkiye'de Kimya Endüstrisi) Soru Sayısı: 5

2021 Ocak Ayı Manisa ÖDM Çalışma Fasikülü Test - 1 (Periyodik cetvel) Soru Sayısı: 6

2021 Ocak Ayı Manisa ÖDM Çalışma Fasikülü Test - 2 (Fiziksel-Kimyasal Değişim) Soru Sayısı: 4

2021 Ocak Ayı Manisa ÖDM Çalışma Fasikülü Test - 3 (Kimyasal Tepkimeler) Soru Sayısı: 4

2021 Ocak Ayı Manisa ÖDM Çalışma Fasikülü Test - 4 Soru Sayısı: 20

2021 Ocak Ayı Manisa ÖDM Çalışma Fasikülü Test - 5 Soru Sayısı: 23

Asitler ve Bazlar Test - 01 Soru Sayısı: 12

Elementlerin Sınıflandırılması Test - 01 Soru Sayısı: 12

Fiziksel - Kimyasal Değişim Öncelik yayınları Test - 01 Soru Sayısı: 6

Periyodik Sistem Test 02 Soru Sayısı: 12

Periyodik Sistem Test 03 Soru Sayısı: 12

Periyodik Sistem Öncelik yayınları Test - 01 Soru Sayısı: 6

Çıkmış Sorular - Asitler - Bazlar Kısmı Soru Sayısı: 16

Çıkmış Sorular - Fiziksel Kimyasal Değişimler Kısmı Soru Sayısı: 3

Çıkmış Sorular - Kimyasal Tepkimeler Kısmı Soru Sayısı: 13

Çıkmış Sorular - Maddenin Isı ile Etkileşimi Kısmı Test - 1 Soru Sayısı: 20

Çıkmış Sorular - Maddenin Isı ile Etkileşimi Kısmı Test - 2 Soru Sayısı: 20

Çıkmış Sorular - Maddenin Isı ile Etkileşimi Kısmı Test - 3 Soru Sayısı: 20

Çıkmış Sorular - Maddenin Isı ile Etkileşimi Kısmı Test - 4 Soru Sayısı: 11

Çıkmış Sorular - Periyodik Cetvel Kısmı Soru Sayısı: 10

(2018-2019) ULTRAFEN Deneme - 01 Soru Sayısı: 20

(2018-2019) ULTRAFEN Deneme - 02 Soru Sayısı: 20

(2018-2019) ULTRAFEN Deneme - 03 Soru Sayısı: 20

(2018-2019) ULTRAFEN Deneme - 04 Soru Sayısı: 20

(2018-2019) ULTRAFEN Deneme - 05 Soru Sayısı: 20

(2018-2019) ULTRAFEN Deneme - 06 Soru Sayısı: 20

(2018-2019) ULTRAFEN Deneme - 07 Soru Sayısı: 20

(2018-2019) ULTRAFEN Deneme - 08 Soru Sayısı: 20

(2018-2019) ULTRAFEN Deneme - 09 Soru Sayısı: 20

(2018-2019) ULTRAFEN Deneme - 10 Soru Sayısı: 20

(2018-2019) ULTRAFEN Deneme - 11 Soru Sayısı: 20

(2018-2019) ULTRAFEN Deneme - 12 Soru Sayısı: 20

(2018-2019) ULTRAFEN Deneme - 13 Soru Sayısı: 20

(2018-2019) ULTRAFEN Deneme - 14 Soru Sayısı: 20

(2018-2019) ULTRAFEN Deneme - 15 Soru Sayısı: 20

(2018-2019) ULTRAFEN Deneme - 16 Soru Sayısı: 20

(2018-2019) ULTRAFEN Deneme - 17 Soru Sayısı: 20

(2018-2019) ULTRAFEN Deneme - 18 Soru Sayısı: 20

(2018-2019) ULTRAFEN Deneme - 19 Soru Sayısı: 20

(2018-2019) ULTRAFEN Deneme - 20 Soru Sayısı: 20

(2018-2019) ULTRAFEN Deneme - 21 Soru Sayısı: 20

(2018-2019) ULTRAFEN Deneme - 22 Soru Sayısı: 20

(2018-2019) ULTRAFEN Deneme - 23 Soru Sayısı: 20

(2018-2019) ULTRAFEN Deneme - 24 Soru Sayısı: 20

(2018-2019) ULTRAFEN Deneme - 25 Kolaj Denemesi Soru Sayısı: 20

(2018-2019) ULTRAFEN Deneme - 26 Sezon Finali Soru Sayısı: 20

(2019-2020) ULTRAFEN Deneme - 01 Soru Sayısı: 20

(2019-2020) ULTRAFEN Deneme - 02 Soru Sayısı: 20

(2019-2020) ULTRAFEN Deneme - 03 Soru Sayısı: 20

(2019-2020) ULTRAFEN Deneme - 04 Soru Sayısı: 20

(2019-2020) ULTRAFEN Deneme - 05 Soru Sayısı: 20

(2019-2020) ULTRAFEN Deneme - 06 Soru Sayısı: 20

(2019-2020) ULTRAFEN Deneme - 07 Soru Sayısı: 20

(2019-2020) ULTRAFEN Deneme - 08 Soru Sayısı: 20

(2019-2020) ULTRAFEN Deneme - 09 Soru Sayısı: 20

(2019-2020) ULTRAFEN Deneme - 10 Soru Sayısı: 20

(2019-2020) ULTRAFEN Deneme - 11 Soru Sayısı: 20

(2020-2021) ULTRAFEN Deneme - 01 Soru Sayısı: 20

(2020-2021) ULTRAFEN Deneme - 02 Soru Sayısı: 20

(2020-2021) ULTRAFEN Deneme - 03 Soru Sayısı: 20

(2020-2021) ULTRAFEN Deneme - 04 Soru Sayısı: 20

(2020-2021) ULTRAFEN Deneme - 05 Soru Sayısı: 20

(2020-2021) ULTRAFEN Deneme - 06 Soru Sayısı: 20

(2020-2021) ULTRAFEN Deneme - 07 Soru Sayısı: 20

(2020-2021) ULTRAFEN Deneme - 08 Soru Sayısı: 20

(2020-2021) ULTRAFEN Deneme - 09 Soru Sayısı: 20

(2020-2021) ULTRAFEN Deneme - 10 Soru Sayısı: 20

2017-2018 Eğitim-Öğretim Yılı Örnek Soruları Soru Sayısı: 10

2018-2019 Eğitim-Öğretim Yılı 1. Ekim Ayı Soru Sayısı: 10

2018-2019 Eğitim-Öğretim Yılı 2. Kasım Ayı Soru Sayısı: 10

2018-2019 Eğitim-Öğretim Yılı 3. Aralık Ayı Soru Sayısı: 15

2018-2019 Eğitim-Öğretim Yılı 4. Ocak Ayı Soru Sayısı: 10

2018-2019 Eğitim-Öğretim Yılı 5. Şubat Ayı Soru Sayısı: 10

2018-2019 Eğitim-Öğretim Yılı 6. Mart Ayı Soru Sayısı: 10

2018-2019 Eğitim-Öğretim Yılı 7. Nisan Ayı Soru Sayısı: 10

2018-2019 Eğitim-Öğretim Yılı 8. Mayıs Ayı Soru Sayısı: 10

2019-2020 Eğitim-Öğretim Yılı 1. Ekim Ayı Soru Sayısı: 10

2019-2020 Eğitim-Öğretim Yılı 10. Mayıs Ayı - 2 Soru Sayısı: 10

2019-2020 Eğitim-Öğretim Yılı 11. Haziran Ayı Soru Sayısı: 10

2019-2020 Eğitim-Öğretim Yılı 2. Kasım Ayı Soru Sayısı: 10

2019-2020 Eğitim-Öğretim Yılı 3. Aralık Ayı Soru Sayısı: 10

2019-2020 Eğitim-Öğretim Yılı 4. Ocak Ayı Soru Sayısı: 10

2019-2020 Eğitim-Öğretim Yılı 5. Şubat Ayı Soru Sayısı: 10

2019-2020 Eğitim-Öğretim Yılı 6. Mart Ayı Soru Sayısı: 10

2019-2020 Eğitim-Öğretim Yılı 7. Nisan Ayı - 1 Soru Sayısı: 10

2019-2020 Eğitim-Öğretim Yılı 8. Nisan Ayı - 2 Soru Sayısı: 10

2019-2020 Eğitim-Öğretim Yılı 9. Mayıs Ayı - 1 Soru Sayısı: 10

2020-2021 Eğitim-Öğretim Yılı 1. Aralık Ayı Soru Sayısı: 10

2020-2021 Eğitim-Öğretim Yılı 2. Ocak Ayı Soru Sayısı: 10

2020-2021 Eğitim-Öğretim Yılı 3. Şubat Ayı Soru Sayısı: 10

2020-2021 Eğitim-Öğretim Yılı 4. Mart Ayı Soru Sayısı: 10

2020-2021 Eğitim-Öğretim Yılı 5. Nisan Ayı Soru Sayısı: 10

2020-2021 Eğitim-Öğretim Yılı 6. Mayıs Ayı Soru Sayısı: 10

2021-2022 Eğitim-Öğretim Yılı 1. Ekim Ayı Soru Sayısı: 8

2021-2022 Eğitim-Öğretim Yılı 2. Kasım Ayı Soru Sayısı: 10

2021-2022 Eğitim-Öğretim Yılı 3. Aralık Ayı Soru Sayısı: 10

2021-2022 Eğitim-Öğretim Yılı 4. Ocak Ayı Soru Sayısı: 10

2021-2022 Eğitim-Öğretim Yılı 5. Şubat Ayı Soru Sayısı: 10