info@testdepom.com

Aralarında Asal Sayılar Test - 1 (Telat Bilican) Soru Sayısı: 12

Asal Çarpanlar Test - 1 (Telat Bilican) Soru Sayısı: 12

Asal Çarpanlar Test - 2 (Telat Bilican) Soru Sayısı: 12

Bilimsel Gösterim Test - 1 (Telat Bilican) Soru Sayısı: 12

En Büyük Ortak Bölen Test - 1 (Telat Bilican) Soru Sayısı: 12

En Büyük Ortak Bölen Test - 2 (Telat Bilican) Soru Sayısı: 12

En Küçük Ortak Kat Test - 1 (Telat Bilican) Soru Sayısı: 12

En Küçük Ortak Kat Test - 2 (Telat Bilican) Soru Sayısı: 12

MEB 1.Tema Kazanım Testi - 01 Soru Sayısı: 17

Ondalik Gösterimlerde Çözümleme Test - 1 (Telat Bilican) Soru Sayısı: 12

Pozitif tam sayıların çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazma test - 1 (Telat Bilican) Soru Sayısı: 12

Pozitif Çarpanlar - Test - 1 (Telat Bilican) Soru Sayısı: 12

Pozitif Çarpanlar - Test - 2 (Telat Bilican) Soru Sayısı: 12

Tam Sayıların Tam Sayı Kuvvetleri Test - 1 (Telat Bilican) Soru Sayısı: 12

Tam Sayıların Tam Sayı Kuvvetleri Test - 2 (Telat Bilican) Soru Sayısı: 12

Çarpanlar ve Katları Öğreniyorum Öncelik Yayınları Föy – 1 - Test-1 Soru Sayısı: 13

Çarpanlar ve Katları Öğreniyorum Öncelik Yayınları Föy – 1 - Test-2 Soru Sayısı: 8

Çarpanlar ve Katları Öğreniyorum Öncelik Yayınları Föy – 2 - Test-1 Soru Sayısı: 14

Çarpanlar ve Katları Öğreniyorum Öncelik Yayınları Föy – 2 - Test-2 Soru Sayısı: 8

Çarpanlar ve Katları Öğreniyorum Öncelik Yayınları Föy – 3 - Test-1 Soru Sayısı: 13

Çok Küçük ve Çok Büyük Sayılar Test - 1 (Telat Bilican) Soru Sayısı: 12

Üslü İfadelerde Bölme İşlemi Test - 1 (Telat Bilican) Soru Sayısı: 12

Üslü İfadelerde Bölme İşlemi Test - 2 (Telat Bilican) Soru Sayısı: 12

Üslü İfadelerde Çarpma işlemi Test - 1 (Telat Bilican) Soru Sayısı: 12

Üslü İfadelerde Çarpma işlemi Test - 2 (Telat Bilican) Soru Sayısı: 12

Üslü İfadeleri Ögreniyorum Föy-3 Test - 1 Öncelik Yayınları Soru Sayısı: 12

Üslü İfadeleri Ögreniyorum Föy-3 Ünite Değerlendirme Testi - 1 Öncelik Yayınları Soru Sayısı: 8

Üslü İfadeleri Öğreniyorum Öncelik Yayınları Föy – 1 - Test-1 Soru Sayısı: 12

Üslü İfadeleri Öğreniyorum Öncelik Yayınları Föy – 1 - Test-1 Soru Sayısı: 6

Üslü İfadeleri Öğreniyorum Öncelik Yayınları Föy – 1 - Test-2 Soru Sayısı: 10

Üslü İfadeleri Öğreniyorum Öncelik Yayınları Föy – 1 - Test-3 Soru Sayısı: 8

Üssün Üssü ve Üslü Sayılarda Sıralama Test - 1 (Telat Bilican) Soru Sayısı: 12